3672062_m

Krovinių pervežimo paslaugos

Teikiame visas tarptautinių krovinių vežimų autotransportu paslaugas. Maršrutą galite pasirinkti savarankiškai arba jį gali nustatyti mūsų kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys specialistai, kurie išrinks mažiausiai sąnaudų ir pristatymo laiko reikalaujanti maršrutą. Jūsų krovinį pristatysime į bet kurią vietą, išskyrus žmonių nepritaikytas teritorijas. Į mūsų kompetenciją įeina:

  • Optimalaus krovinio pervežimo maršruto sudarymas
  • Multimodalinio ir intermodulinio maršruto planavimas ir koordinavimas
  • Krovinių pervežimų organizavimas ir pastovi kontrolė
  • Krovinio dokumentų paruošimas ir deklaracijų pateikimas muitinės institucijoms
  • Krovinio pakrovimo ir iškrovimo organizavimas
  • Krovinio komplektavimas ir paskirstymas
  • Krovinio draudimo paslaugos
  • Konsultacijos visais krovinio pervežimo ir dokumentų apiforminimo klausimais

Pavojingų krovinių (ADR) pervežimas

Pavojingu kroviniu vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui.

Pagal ADR nuostatas, vadovaujantis pagrindiniu pavojingos medžiagos ar gaminio keliamu pavojumi, šie kroviniai skirstomi į šias 13 pavojingų krovinių klasių: 1 klasė – sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (pvz., juodasis parakas), 2 klasė – dujos (pvz., aerozoliai), 3 klasė – liepsnieji skysčiai (pvz., benzinas), 4.1 klasė – degios kietos medžiagos (pvz., siera), 4.2 klasė – savaime užsidegančios medžiagos (pvz., anglis, aktyvuota), 4.3 klasė – medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas (pvz., cinko milteliai), 5.1 klasė – oksiduojančios medžiagos (pvz., kalio permanganatas), 5.2 klasė – organiniai peroksidai (pvz., acetilacetono peroksidas), 6.1 klasė – toksiškos medžiagos (pvz., pesticidai), 6.2 klasė – infekcinės medžiagos (pvz., vakcinos), 7 klasė – radioaktyviosios medžiagos (pvz., uranas), 8 klasė – ėdžios medžiagos (pvz., sieros rūgštis), 9 klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pvz., sausas ledas).

Mūsų specialistai pasirūpina, kad transporto priemonės būtų specialiai pritaikytos gabenti pavojingus krovinius. Taip pat užtikrina, kad transporto priemonės būtų paženklintos pagal visus standartus, o vairuotojai būtų išklausę specialų kursą ir turėtų reikiamus pažymėjimus.

Greitai

Saugiai

Kokybiškai